Wiadomości http://bip.powiat-leski.pl/ pl-PL OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2020/2021” Mon, 23 Nov 2020 12:24:29 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Ogłoszenie o przetargu Fri, 20 Nov 2020 10:12:47 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Odpowiedź na zapytanie VI do ogłoszenia o przetargu Fri, 20 Nov 2020 10:10:37 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Thu, 19 Nov 2020 07:49:30 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-374 ... Odpowiedź na zapytanie V do ogłoszenia o przetargu Mon, 16 Nov 2020 16:06:05 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Odpowiedź na zapytanie IV do ogłoszenia o przetargu Mon, 16 Nov 2020 13:17:47 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Informacja o zgłoszeniach budowy w 2020 roku Mon, 16 Nov 2020 09:04:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Odpowiedź na zapytanie III do ogłoszenia o przetargu Thu, 12 Nov 2020 13:13:21 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Odpowiedź na zapytanie II do ogłoszenia o przetargu Thu, 12 Nov 2020 13:11:27 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Zawieszenie bezpośredniego udzielania nieodpłatnych porad prawnych Mon, 09 Nov 2020 14:52:12 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... OGŁOSZENIE STAROSTY LESKIEGO Fri, 06 Nov 2020 12:09:53 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wnioski - Druki - Formularze Fri, 06 Nov 2020 09:36:13 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-327 ... Sprawozdania budżetowe za rok 2020 Tue, 03 Nov 2020 11:07:49 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-332 ... INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Wed, 28 Oct 2020 16:00:11 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Wed, 28 Oct 2020 09:30:52 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... Ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej Wed, 28 Oct 2020 09:30:20 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... Starostwo Powiatowe w Lesku Tue, 27 Oct 2020 12:51:18 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-2 ... Wydziały Starostwa Powiatowego w Lesku Tue, 27 Oct 2020 12:50:23 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-32 ... Schemat struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego Tue, 27 Oct 2020 12:31:39 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-34 ... Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lesku Tue, 27 Oct 2020 12:30:48 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-35 ... INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Mon, 26 Oct 2020 15:23:05 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty Mon, 26 Oct 2020 09:56:16 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Ogłoszenie o przetargu Mon, 26 Oct 2020 09:15:59 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2020 r. Fri, 23 Oct 2020 10:25:14 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-337 ... INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Tue, 20 Oct 2020 11:43:20 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ...