Wiadomości http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu/ OGŁOSZENIE O PRZETARGU Fri, 24 May 2019 14:30:05 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... OGŁOSZENIE O PRZETARGU Fri, 24 May 2019 14:21:28 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Oświadczenia pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wydających decyzje administracyjne za 2017 rok Fri, 24 May 2019 10:09:07 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-109 ... Oświadczenia pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wydających decyzje administracyjne za 2016 rok Fri, 24 May 2019 10:06:27 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-109 ... Oświadczenia pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wydających decyzje administracyjne za 2015 rok Fri, 24 May 2019 10:02:10 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-109 ... Oświadczenia pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wydających decyzje administracyjne za 2014 rok Fri, 24 May 2019 10:01:15 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-109 ... Oświadczenia pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wydających decyzje administracyjne za 2018 rok Fri, 24 May 2019 09:58:18 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-109 ... Radni Powiatowi i Członkowie Zarządu - początek kadencji 2018 - 2023 Wed, 22 May 2019 11:32:53 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-95 ... Oświadczenia majątkowe - Radni Powiatowi i Członkowie Zarządu - za rok 2018 Wed, 22 May 2019 11:21:11 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-95 ... Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 rok Tue, 21 May 2019 13:49:38 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych Tue, 14 May 2019 13:59:21 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Sprawozdania finansowe za rok 2018 Fri, 10 May 2019 15:04:08 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-356 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Fri, 10 May 2019 14:27:06 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Sprawozdania budżetowe za rok 2019 Fri, 10 May 2019 13:51:34 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-332 ... Komisje Rady Powiatu Tue, 07 May 2019 09:14:42 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-42 ... Ogłoszenie Dyrektora SP ZOZ w Lesku - nabór na wolne stanowiska Mon, 29 Apr 2019 14:08:49 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... KIEROWNICTWO STAROSTWA POWIATOWEGO W LESKU Thu, 18 Apr 2019 11:34:29 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży Tue, 09 Apr 2019 11:38:01 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wydziały Starostwa Powiatowego w Lesku Mon, 08 Apr 2019 14:37:05 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-32 ... Schemat struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego Mon, 08 Apr 2019 10:10:22 +0200 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-34 ... Ochrona danych osobowych - KLAUZULA INFORMACYJNA Fri, 29 Mar 2019 14:58:34 +0100 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-342 ... KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 2019 - 2022 Fri, 29 Mar 2019 10:10:10 +0100 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-69 ... Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży Thu, 28 Mar 2019 14:33:08 +0100 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Mon, 25 Mar 2019 10:53:02 +0100 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Mon, 25 Mar 2019 10:50:42 +0100 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 znajdujących się w obszarze: Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-4 ... Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 2517/10000 części nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ewid 426/8 o pow. 0,0584 ha, zabudowanej budynkiem gospodarczym (2 komórki gospodarcze o pow. użytkowej 2 x 12 m2) stanowiącej własność Skarbu... Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl.zetorzeszow.eu//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-4 ...