Wiadomości http://bip.powiat-leski.pl/ pl-PL PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU - 2020 ROK Fri, 10 Jul 2020 08:43:40 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-364 ... INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Fri, 10 Jul 2020 08:07:35 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Fri, 10 Jul 2020 08:07:15 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Fri, 10 Jul 2020 08:04:26 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Fri, 10 Jul 2020 07:59:00 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Fri, 10 Jul 2020 07:57:14 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... INFORMACJA O WYNIKU PIERWSZEGO PRZETARGU Fri, 10 Jul 2020 07:54:35 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Sprawozdania finansowe za rok 2019 Thu, 09 Jul 2020 22:57:43 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-356 ... ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU Thu, 09 Jul 2020 12:27:55 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-64 ... POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ Thu, 09 Jul 2020 12:25:00 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-60 ... ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI Thu, 09 Jul 2020 12:22:18 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-61 ... PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Thu, 09 Jul 2020 12:13:47 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-63 ... Informacja o zgłoszeniach budowy w 2020 roku Thu, 09 Jul 2020 11:46:03 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Oświadczenia majątkowe - Radni Powiatowi i Członkowie Zarządu - za rok 2019 Tue, 07 Jul 2020 12:25:14 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-95 ... OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU Wed, 01 Jul 2020 12:56:53 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Procedura rejestracji sprzętu pływającego Mon, 29 Jun 2020 09:28:10 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-334 ... Procedura wydawania kart wędkarskich Mon, 29 Jun 2020 09:20:38 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-333 ... Wnioski o wpisie w uproszczonym planie urządzania lasu Mon, 29 Jun 2020 08:01:44 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-154 ... Wniosek o ocechowanie drewna Mon, 29 Jun 2020 08:00:20 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-154 ... WNIOSKI - Skarb Państwa Mon, 29 Jun 2020 07:59:00 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-373 ... INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Cyfryzacja PZGiK, Modernizacja EGiB i założenie BDOT500 dla Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Leskim” w zakresie części 3 Fri, 26 Jun 2020 14:52:06 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 2020 roku Fri, 26 Jun 2020 12:08:24 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-367 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny Fri, 26 Jun 2020 10:40:20 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 1+400 ÷ 1+684”. Wed, 24 Jun 2020 15:28:17 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Informacja z otwarcia ofert Przedmiot zamówienia: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 1+400 ÷ 1+684”. Tue, 23 Jun 2020 07:58:38 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ...