Wiadomości http://bip.powiat-leski.pl/ pl-PL Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Wed, 23 Sep 2020 11:25:24 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-374 ... INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGÓW Wed, 23 Sep 2020 11:12:59 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Informacja o zgłoszeniach budowy w 2020 roku Wed, 23 Sep 2020 08:43:01 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... INFORMACJA STAROSTY LESKIEGO Mon, 21 Sep 2020 14:26:27 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Ogłoszenie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lesku Tue, 15 Sep 2020 13:39:52 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Tue, 15 Sep 2020 13:32:03 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... ZGŁOSZENIE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU LUB JEGO CZĘŚCI Fri, 11 Sep 2020 11:57:45 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-61 ... PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ Fri, 11 Sep 2020 11:57:17 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-63 ... ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU Fri, 11 Sep 2020 11:54:32 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-64 ... POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ Fri, 11 Sep 2020 11:41:14 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-62 ... Procedura rejestracji sprzętu pływającego Thu, 10 Sep 2020 12:58:17 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-334 ... Oświadczenia pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wydających decyzje administracyjne za 2019 rok Thu, 03 Sep 2020 07:56:29 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-109 ... Uwała Zarządu Powiatu Leskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji Thu, 03 Sep 2020 07:48:21 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... O B W I E S Z C Z E N I E Thu, 20 Aug 2020 14:04:13 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... O B W I E S Z C Z E N I E Thu, 20 Aug 2020 14:02:05 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... WYNIK PRZETARGU Tue, 18 Aug 2020 11:19:08 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie...... WYNIK PRZETARGU Tue, 18 Aug 2020 09:49:44 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1490 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że przetarg ustny nieograniczony na zbycie...... Wydział Geodezji i Kartografii Wed, 12 Aug 2020 12:06:06 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-48 ... PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU - 2020 ROK Tue, 11 Aug 2020 12:26:38 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-364 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej pod najem Tue, 11 Aug 2020 11:56:26 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wed, 05 Aug 2020 14:23:34 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Sprawozdania budżetowe za rok 2020 Wed, 05 Aug 2020 09:23:18 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-332 ... Biuro rzeczy znalezionych Mon, 03 Aug 2020 11:31:59 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-226 ... Ważne zmiany w ustawie o odpadach Thu, 30 Jul 2020 09:09:59 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-31 ... Informacja o modernizacji ewidencji gruntów i budynków Thu, 30 Jul 2020 08:38:17 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ...