Protokół oraz wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej
w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Lesku 

 

PROTOKÓŁ - pdf

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE - pdf

Wyjasnienia i zatrzeżenia do prokotokołu z kontroli problemowej w SPZOZ Lesko - Dyrektor SPZOZ Lesko

Stanowisko w sprawie złożonych przez Dyrektora SPZOZ zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu kontroli problemowej z dnia 28.04.2011r.

 ZAŁĄCZNIKI DO: Stanowisko w sprawie złożonych przez Dyrektora SPZOZ zastrzeżeń i wyjaśnień do protokołu kontroli problemowej z dnia 28.04.2011r.

UWAGA! - powyższe dokumenty mają bardzo dużą "objętość". Każdy z nich został wielokrotnie sprawdzony, jest poprawny i da się go pobrać oraz otworzyć. Jeśli pojawia się problem z otworzeniem pliku, proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy, wybrać "zapisz element docelowy jako", zapisać plik np. na pulpit i otworzyć z tej lokalizacji. Problemy z otwarciem plików mogą wynikać z faktu posiadania słabego łącza, braku aktualizacji programu Adobe Reader lub przeglądarki internetowej i są niezależne od udostępnianych na BIP SP Lesko materiałów.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2011-05-23
Publikujący -