Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE - AB.6740.2.31.2017

Starosta Leski
38-600 Lesko, ul. Rynek 1
AB. 6740.2.31.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 33- 36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska ( Dz.U. z 2016 r. poz.353, z póżn. zm) w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: dwa odcinki kanalizacji sanitarnej (odc. od proj. bud. do bezodpływowych zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe), dwa bezodpływowe podziemne zbiorniki wybieralne na nieczystości ciekłe ( szamba), dwie podziemne instalacje gazowe (odc. od podziemnych zbiorników na gaz płynny do proj. bud.), dwa podziemne zbiorniki na gaz płynny o poj. do 4,85 m 3 , dwie podziemne instalacje wodociągowe  (od proj. studni do bud.) podziemna zalicznikowa instalacja elektryczna  do proj. budynku na dz. nr ewid. 120/3 w miejscowości Smerek.

 

STAROSTA LESKI
i n f o r m u j e,
że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie  w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie  dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym: dwa odcinki kanalizacji sanitarnej (odc. od proj. bud. do bezodpływowych zbiorników wybieralnych na nieczystości ciekłe), dwa bezodpływowe podziemne zbiorniki wybieralne na nieczystości ciekłe (szamba), dwie podziemne instalacje gazowe (odc. od podziemnych zbiorników na gaz płynny do proj. bud.), dwa podziemne zbiorniki na gaz płynny o poj. do 4,85 m 3, dwie podziemne instalacje wodociągowe  (od proj. studni do bud.) podziemna zalicznikowa instalacja elektryczna  do proj. budynku na działce nr ewid. 120/3  obręb Smerek.

- organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

- wniosek Inwestora: P. Teresy Dymek 30-698 Kraków- Lusina, ul. Zdrojowa 29 i P. Krzysztofa Salawa 30-698 Kraków- Lusina, ul. Zdrojowa 29a o wydanie pozwolenia na budowę został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie wnioskówo wydanie decyzji wymagających udziału społeczeństwa.
- organem właściwym do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest Starosta Leski 38-600 Lesko, ul. Rynek 1.

- w ciągu 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia (t.j od dnia 23.11.2017 do 13-12-2017) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się – w Starostwie Powiatowym,  Wydział Architektury i Budownictwa w Lesku, ul. Rynek 1 pok. 200, 202 i 203 – z udostępnioną dokumentacją , raportem oddziaływania na środowisko oraz uzupełnieniem raportu.

- wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku 38-600 Lesko, ul. Rynek 1, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: poczta@powiat-leski.pl.

- organem  właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 35-001 Rzeszów, ul. Józefa Piłsudskiego 38.

Obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut Urzędu, przekazane Wójtowi Gminy Cisna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Cisna i miejscowości Smerek oraz w prasie.

Podpisał:
z up Starosty mgr Edyta Wojtowicz- Wojdanowska
Kierownika w Wydziale Architektury i Budownictwa

Lesko, 2017-11-20

powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-11-20
Publikujący -
Dodano do archiwum
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2020-01-10
data dodania: 2019-12-31
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-30
data dodania: 2019-12-20
Przetargi
Treści
data dodania: 2020-02-14
data dodania: 2020-02-13
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 21 lutego 2020r. 00:46:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.