Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Referent w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy
Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego 
z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 15.07.2019 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.
I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24
II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. Wymagania niezbędne:
  a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych, 
  b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 
  c) nieposzlakowana opinia, 
  d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
  e) wykształcenie średnie (minimum), 
  f) charakter lub typ szkoły: kierunek geodezja i kartografia lub pokrewny,
  g) co najmniej 6-miesięczny staż pracy zawodowej przy wykonywaniu podobnych czynności.
 2. Wymagania dodatkowe:
 3. Biegła obsługa informatyczna w zakresie:
  a) obsługi sprzętowej (podzespoły komputerowe, obsługa zadań sieciowych), 
  b) posiadanie umiejętności posługiwania się językiem programowania SQL,
  c) znajomość środowiska oprogramowania firmy GEOBID, instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów i systemów geodezyjnych: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW, MIENIE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, STRATEG_SEC, TURBOEWID) oraz innych programów i systemów niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów korzystających z w/w oprogramowania,
  d) instalacja, konfiguracja i aktualizacja interfejsów do wspólnej komunikacji programów,

e) instalacja, konfiguracja i aktualizacja bibliotek do powyższych programów oraz klienta 
FIREBIRD,
f) instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów na poszczególnych stanowiskach 
komputerowych,
g) wszelkiego rodzaju importy/eksporty danych do i z ww. programów i systemów oraz konfiguracja przekazywanych danych (znajomość formatów plików SWDE, GML, SHP, DWG, DXF, TIFF, plików tekstowych EWMAPA (ept, acs, eob, emu)), 
h) tworzenie i modyfikowanie szablonów ARTIST,
i) obsługa serwisu GEOPORTAL2 (konfiguracja, tworzenie kont),
j) usuwanie awarii w działaniu programów i systemów,
k) tworzenie, archiwizowanie i przekazywanie kopii zabezpieczających prowadzone bazy danych,
l) znajomość oraz umiejętność stosowania przepisów prawnych w szczególności 
z zakresu: kodeks postępowania administracyjnego, prawo geodezyjne, organizacja i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
m) odporność na stres,
n) komunikatywność i umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:
  a) prowadzenie i aktualizacja dla obszaru powiatu:
 • ewidencji gruntów i budynków, w tym bazy danych ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) EGIB, poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian przedmiotowych,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w tym bazy danych GESUT, poprzez wprowadzanie udokumentowanych zmian,
  b) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych BDSOG i BDOT500,
  c) tworzenie i udostępnianie standardowych opracowań kartograficznych.
 1. Przetwarzanie materiałów w postaci nieelektronicznej, przyjmowanie ich do zasobu i przetwarzanie do postaci dokumentów elektronicznych.
 2. Właściwe zabezpieczenie dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz udostępnianie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Sukcesywne przekazywanie akt do archiwum zakładowego.
 4. Pisanie zapytań w języku programowania SQL (do programów firmy GEOBID).
 5. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów i systemów geodezyjnych: (EWMAPA, EWOPIS, OŚRODEK, BANK OSNÓW, MIENIE, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, REJESTR CEN I WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI, STRATEG_SEC, TURBOEWID) oraz innych programów i systemów niezbędnych do funkcjonowania Wydziałów korzystających z w/w oprogramowania.
 6. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja interfejsów do wspólnej komunikacji programów.
 7. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja bibliotek do powyższych programów oraz klienta FIREBIRD.
 8. Instalacja, konfiguracja i aktualizacja programów na poszczególnych stanowiskach komputerowych.
 9. Wszelkiego rodzaju importy/eksporty danych do i z ww. programów i systemów oraz konfiguracja przekazywanych danych (znajomość formatów plików SWDE, GML, SHP, DWG, DXF, TIFF, plików tekstowych EWMAPA (ept, acs, eob, emu)).
 10. Tworzenie i modyfikowanie szablonów ARTIST.
 11. Obsługa portalu GEOPORTAL 2 (konfiguracja, tworzenie kont).
 12. Usuwanie awarii w działaniu programów i systemów.
 13. Tworzenie, archiwizowanie i przekazywanie kopii zabezpieczających prowadzone bazy danych.
 14. Prowadzenie systemu teleinformatycznego PZGiK.
  IV. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
  1) pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.
  Wymagane dokumenty:
  a) podpisany życiorys (CV),
  b) podpisany list motywacyjny,
  c) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o pracę kopii dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  d) podpisany kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wg wzoru nr 1),
  e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji wraz z podpisaną Klauzulą Informacyjną Administratora Danych dla osób ubiegających się o zatrudnienie (wg wzoru nr 2),
  f) podpisane oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie (wg wzoru nr 3),
  g) podpisane oświadczenia kandydata (wg wzoru nr 4).
  V. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
  VI. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności 
  z oryginałem.
  VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem 
  „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referent w Wydziale Geodezji 
  i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
  w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 29.07.2019 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. 
  VIII. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. 
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa: 
  www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

 


powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-07-15
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-07-15 15:53
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-07-16 12:00
Dodano do archiwum Admin Administrator - Admin
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 29 maja 2020r. 02:57:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.