Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE STAROSTY LESKIEGO
AB. 6740.2.48.2018
OBWIESZCZENIE
STAROSTY LESKIEGO

Na podstawie art. 33- 36, 38 i 98 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz   o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz.U.2018.2081 j.t) w związku z prowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 849/7  obręb 0015 Wetlina

STAROSTA LESKI
i n f o r m u j e,

że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie prowadzi postępowanie w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ewid. 849/7 obręb 0015 Wetlina.

- organem właściwym do wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji inwestycji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

- wniosek Inwestora: P. P. Beata i Grzegorz Miłkowski o wydanie pozwolenia na budowę został umieszczony w publicznie dostępnym wykazie wniosków o wydanie decyzji wymagających udziału społeczeństwa.
- organem właściwym do wydania decyzji pozwolenia na budowę jest Starosta Leski 38-600 Lesko, ul. Rynek 1.

- w ciągu 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia ( t.j od dnia 06.02.2020 do 25.02.2020) wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się – w Starostwie Powiatowym,  Wydział Architektury i Budownictwa w Lesku, ul. Rynek 1 pok. 201, 202 i 203 – z udostępnioną dokumentacją , raportem oddziaływania na środowisko.

- wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku 38-600 Lesko, ul. Rynek 1, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres : poczta@powiat-leski.pl.

- organem  właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 35-001 Rzeszów, ul. Józefa Piłsudskiego 38.

Obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut Urzędu oraz przekazane Wójtowi Gminy Cisna celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w miejscowości Cisna.

Podpisała: z up. Starosty mgr Edyta Wojtowicz-Wojdanowska
Kierownik w Wydziale Architektury i Budownictwa

Lesko, 2020-01-31
powrot
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-01-31
Publikujący Admin Administrator - Admin 2020-01-31 13:16
Dodano do archiwum
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 04 lipca 2020r. 23:02:42
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.