XML
XLII.214.2018

Uchwała Nr XLII.214.2018
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 20 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały  Nr XLI.206.2018 Rady Powiatu  Leskiego z dnia 16 lutego
2018 r.  w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Leskiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2018-04-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2018-05-14 07:56