XML
VI.41.2019

Uchwała Nr VI.41.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany „Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w Powiecie Leskim na lata 2018-2020” uchwalonego uchwałą Rady Powiatu w Lesku z dnia 16 lutego 2018 r. Nr XLI.211.2018
Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-04-26
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-04-26 12:50