XML
IX.55.2019
Uchwała Nr IX.55.2019
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu  na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez  Powiat Leski.

Podmiot publikującyStarostwo Powiatowe w Lesku
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2019-09-20
Publikujący Admin Administrator - Admin 2019-10-17 09:45
Modyfikacja Admin Administrator - Admin 2019-10-17 09:49