GN.II.6840.1.4.2020 Sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Drugi przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lesku gm. Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr ewid.: 639/1 o pow. 0,1984 ha, 640/1 o pow. 0,0199 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00009991/3.

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIK PRZETARGU
Data składania ofert:
2021-06-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-06-04 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-05-11 10:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-05-11 13:42:00

Rejestr zmian