GN.II.6840.1.4.2020 Sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Lesku gm. Lesko, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako nr ewid.: 639/1 o pow. 0,1984 ha, 640/1 o pow. 0,0199 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00009991/3
SKAN OGŁOSZENIAWYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2021-04-16 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2021-04-12 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2021-03-08 14:11:00
PublikującyBarbara Wolańska 2021-03-09 14:11:00

Rejestr zmian