GN.II.6840.1.3.2022 z dnia 12 września 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m-ci Bóbrka gm. Solina, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.: 60/3
o pow. 0,4535 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00025450/7


SKAN OGŁOSZENIA


WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2022-10-18 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2022-10-14 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-09-12 09:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-09-13 12:59:00

Rejestr zmian