GN.II.6840.2.9.2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego położonej w m-ci Lesko, obręb Posada Leska oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ewid.: 228/1 o pow. 0,1500 ha, uwidocznionej w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7.

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIK PRZETARGU

Data składania ofert:
2023-01-10 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-01-05 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2022-12-08 08:36:00
PublikującyBarbara Wolańska 2022-12-09 08:36:00

Rejestr zmian