GN.II.6840.2.11b.2022 z dnia 6 marca 2023 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego Cz.2
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieobciążonych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego położonych w Lesku obręb Posada Leska uwidocznionych w księdze wieczystej Nr KS1E/00029166/7 (Cz.2)

SKAN OGŁOSZENIA

WYNIKI PRZETARGÓW

Wzór oświadczenia
Data składania ofert:
2023-04-13 09:00:00
Data wpłaty wadium:
2023-04-06 00:00:00
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłWolańska Barbara 2023-03-06 09:00:00
PublikującyBarbara Wolańska 2023-03-08 09:30:00

Rejestr zmian