Wiadomości http://bip.powiat-leski.pl/ pl-PL Protokoły Rady Powiatu 2022 r. Thu, 19 May 2022 15:15:50 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-395 ... Informacja z otwarcia ofert Thu, 19 May 2022 12:36:24 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-392 ... Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Thu, 19 May 2022 11:22:56 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-392 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze [GEODEZJA] Tue, 17 May 2022 07:36:53 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych pod najem i użyczenie [NIERUCHOMOŚCI] Fri, 13 May 2022 14:20:22 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Sprawozdania finansowe za rok 2021 Fri, 13 May 2022 14:03:17 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-356 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy [NIERUCHOMOŚCI] Fri, 13 May 2022 07:56:56 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 2022 r. Wed, 11 May 2022 10:10:43 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-374 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA] Tue, 10 May 2022 10:24:45 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA] Tue, 10 May 2022 10:19:07 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Informacja z otwarcia ofert Mon, 09 May 2022 13:41:06 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-392 ... Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Mon, 09 May 2022 11:06:19 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-392 ... Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1 Thu, 05 May 2022 14:58:36 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-392 ... Witamy Thu, 05 May 2022 10:21:06 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-110 ... Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1 Wed, 04 May 2022 13:46:44 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-392 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Sat, 30 Apr 2022 23:12:57 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy Sat, 30 Apr 2022 10:52:18 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2021 rok Fri, 29 Apr 2022 12:13:12 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU Fri, 29 Apr 2022 09:33:17 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-69 ... Informacja o zmiania czasu pracy urzędu Tue, 26 Apr 2022 07:36:22 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Sprawozdania budżetowe za rok 2022 Mon, 25 Apr 2022 10:34:57 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-332 ... KIEROWNICTWO STAROSTWA POWIATOWEGO W LESKU Fri, 22 Apr 2022 10:08:18 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA] Wed, 20 Apr 2022 18:58:10 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA] Wed, 20 Apr 2022 18:48:51 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wydziały Starostwa Powiatowego w Lesku Wed, 20 Apr 2022 12:41:58 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-32 ... GN.II.6840.2.18.2020 z dnia 17 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ... GN.II.6840.2.17.2021 z dnia 17 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ... GN.II.6840.2.6.2021 z dnia 10 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ... GN.II.6840.2.4.2022 z dnia 11 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ... GN.II.6840.2.8.2021 z dnia 10 maja 2022 r. Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ...