Wiadomości http://bip.powiat-leski.pl/ pl-PL ZASADY ODŚNIEŻANIA I USUWANIA GOŁOLEDZI NA DROGACH POWIATOWYCH POWIATU LESKIEGO Tue, 06 Dec 2022 10:25:04 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... INFORMACJA O UTRUDNIENIACH W RUCHU DROGOWYM Tue, 06 Dec 2022 10:06:58 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych pod najem [NIERUCHOMOŚCI] Tue, 06 Dec 2022 10:05:15 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wydział Geodezji i Kartografii Mon, 05 Dec 2022 07:36:28 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-48 ... Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy [NIERUCHOMOŚCI] Mon, 28 Nov 2022 14:19:14 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wybór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Thu, 24 Nov 2022 14:16:39 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIEW POWIECIE LESKIM Thu, 24 Nov 2022 14:12:53 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA SP ZOZ W LESKU Wed, 23 Nov 2022 13:25:33 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 2022 r. Tue, 22 Nov 2022 19:28:10 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-374 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA] Tue, 22 Nov 2022 19:17:49 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE Tue, 22 Nov 2022 14:55:41 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... PLANY KONTROLI NA 2022 ROK Tue, 22 Nov 2022 14:32:29 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-397 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży [NIERUCHOMOŚCI] Tue, 15 Nov 2022 15:47:09 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... INFORMACJA O WYNIKACH NABORU Tue, 15 Nov 2022 12:30:42 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Tue, 15 Nov 2022 08:52:12 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-392 ... Strategia Rozwoju Powiatu Leskiego Thu, 10 Nov 2022 11:46:40 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-402 ... OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE Tue, 08 Nov 2022 08:33:46 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... informacja z otwarcia ofert Mon, 07 Nov 2022 12:28:41 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-392 ... Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Mon, 07 Nov 2022 11:34:37 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-392 ... informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia Mon, 07 Nov 2022 10:46:51 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-392 ... Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1 Mon, 07 Nov 2022 06:17:52 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-392 ... DRUKI WPŁAT Fri, 04 Nov 2022 10:00:18 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-87 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA] Fri, 04 Nov 2022 09:35:33 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA] Fri, 04 Nov 2022 09:27:07 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Opieka Wytchnieniowa Wed, 02 Nov 2022 18:42:31 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ...