Wiadomości http://bip.powiat-leski.pl/ pl-PL Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym Tue, 19 Jan 2021 12:53:47 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego Thu, 14 Jan 2021 13:35:54 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... PROTOKOŁY Z SESJI RADY POWIATU - 2020 ROK Thu, 14 Jan 2021 13:15:24 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-364 ... Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia Thu, 14 Jan 2021 10:25:29 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Powiatowe Centrum Usług Wspólnych Thu, 14 Jan 2021 08:29:29 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-303 ... Powiatowy Zarząd Dróg Thu, 14 Jan 2021 08:19:27 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-72 ... Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne Wed, 13 Jan 2021 13:05:32 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-374 ... Koordynator ds. dostępności Wed, 13 Jan 2021 07:16:28 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-377 ... OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – „Budowa wiaty przystankowej w ramach projektu „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady” Fri, 08 Jan 2021 17:33:06 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Tue, 05 Jan 2021 11:34:08 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2021 r. Mon, 04 Jan 2021 14:19:02 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Leskim w 2021 r. Mon, 04 Jan 2021 14:18:18 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych Mon, 04 Jan 2021 07:14:27 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości Wed, 30 Dec 2020 14:32:25 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości Wed, 30 Dec 2020 14:30:45 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości Wed, 30 Dec 2020 14:27:59 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... KIEROWNICTWO STAROSTWA POWIATOWEGO W LESKU Tue, 29 Dec 2020 14:08:09 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości Tue, 29 Dec 2020 12:15:24 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości Mon, 28 Dec 2020 12:16:41 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Obwieszczenie o wydaniu decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości Mon, 28 Dec 2020 12:13:37 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży Fri, 18 Dec 2020 13:30:47 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich” Wed, 16 Dec 2020 16:02:07 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-371 ... OGŁOSZENIE STAROSTY LESKIEGO Wed, 16 Dec 2020 07:40:34 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego Wed, 16 Dec 2020 07:39:41 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Zawiadomieni o wszczęciu postępowania administracyjnego Wed, 16 Dec 2020 07:38:48 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... GN.II.6840.2.14.2020 Sprzedaż nieruchomości Powiatu Leskiego. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ...