Wiadomości http://bip.powiat-leski.pl/ pl-PL Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Thu, 21 Oct 2021 12:12:26 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Thu, 21 Oct 2021 11:18:40 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy Tue, 19 Oct 2021 14:06:36 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Informacja z otwarcia ofert Mon, 18 Oct 2021 14:45:30 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Mon, 18 Oct 2021 11:46:29 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... OBWIESZCZENIE STAROSTY LESKIEGO Fri, 15 Oct 2021 13:01:06 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Thu, 14 Oct 2021 13:23:00 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... Uchwała Nr 119.218.2021 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 01.10.2021 r. Thu, 14 Oct 2021 12:58:56 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Thu, 14 Oct 2021 11:22:17 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... WSTRZYMANIE OBSŁUGI STRON W WYDZIALE GEODEZJI I KARTOGRAFII Tue, 12 Oct 2021 14:46:36 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Program współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi Fri, 08 Oct 2021 19:23:46 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA Fri, 08 Oct 2021 19:20:53 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-298 ... Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1 Fri, 08 Oct 2021 13:42:21 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU Fri, 08 Oct 2021 07:33:55 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-64 ... POZWOLENIE NA BUDOWĘ LUB ROZBIÓRKĘ Fri, 08 Oct 2021 07:33:02 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-60 ... POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ Fri, 08 Oct 2021 07:27:59 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-62 ... NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA - KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA Thu, 07 Oct 2021 13:24:27 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia Thu, 07 Oct 2021 11:57:32 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Oświadczenia majątkowe - Radni Powiatowi i Członkowie Zarządu - za rok 2020 Tue, 05 Oct 2021 14:40:21 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-95 ... Oświadczenia pracowników starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu wydających decyzje administracyjne za 2020 rok Tue, 05 Oct 2021 12:16:01 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-109 ... XXX Sesja Rady Powiatu Leskiego Fri, 01 Oct 2021 12:26:56 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Wed, 29 Sep 2021 16:09:17 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic Wed, 29 Sep 2021 13:05:37 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Protokoły Rady Powiatu 2021 r. Tue, 28 Sep 2021 19:58:42 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-383 ... Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1 Tue, 28 Sep 2021 16:09:23 +0200 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-389 ... GN.II.6840.1.4.2020 z dnia 21 października 2021r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ... GN.II.6840.2.6.2021 z dnia 29 września 2021 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ...