Wiadomości http://bip.powiat-leski.pl/ pl-PL Informacja o zgłoszeniach budowy w 2023 roku Fri, 24 Mar 2023 14:46:19 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1 Mon, 13 Mar 2023 16:53:19 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-409 ... Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic Fri, 10 Mar 2023 14:16:45 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-405 ... TRANSMISJE OBRAD RADY POWIATU LESKIEGO Thu, 09 Mar 2023 15:12:41 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-339 ... rotokoły Rady Powiatu 2023 r. Thu, 09 Mar 2023 07:28:20 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-408 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do sprzedaży Wed, 08 Mar 2023 07:43:13 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Petycja 2/2023 Tue, 28 Feb 2023 09:21:53 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-359 ... Petycja 1/2023 Tue, 28 Feb 2023 08:33:05 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-359 ... Sprawozdania budżetowe za rok 2022 Thu, 23 Feb 2023 11:41:32 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-332 ... Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży [NIERUCHOMOŚCI] Tue, 21 Feb 2023 13:08:47 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych pod najem [NIERUCHOMOŚCI] Thu, 16 Feb 2023 09:52:59 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 SKAN WYKAZU ... Harmonogram narad koordynacyjnych na 2023 Tue, 14 Feb 2023 09:00:55 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-384 ... OBWIESZCZENIE - WODY POLSKIE Fri, 10 Feb 2023 13:00:48 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia [NIERUCHOMOŚCI] Fri, 10 Feb 2023 12:38:44 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Informacja o zgłoszeniach instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 2023 r. Wed, 08 Feb 2023 13:56:13 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-374 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych pod najem [NIERUCHOMOŚCI] Tue, 07 Feb 2023 13:21:32 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... Informacja o zgłoszeniach budowy w 2022 roku Wed, 01 Feb 2023 09:25:54 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-293 ... Plan Zamówień Publicznych na rok 2022 Starostwo Powiatowe w Lesku Wed, 01 Feb 2023 09:13:03 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-369 ... Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - Starostwo Powiatowe w Lesku Wed, 01 Feb 2023 09:11:47 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-369 ... SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU AUDYTU ZA ROK 2022 Tue, 31 Jan 2023 13:18:48 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-379 ... Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 2022 roku Fri, 20 Jan 2023 11:34:03 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-396 ... Uchwałi i Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w 2023 roku Fri, 20 Jan 2023 11:29:02 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-406 ... PLANY KONTROLI NA 2023 ROK Thu, 19 Jan 2023 11:37:48 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-397 ... Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży [NIERUCHOMOŚCI] Thu, 19 Jan 2023 10:44:15 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-308 ... KIEROWNICTWO STAROSTWA POWIATOWEGO W LESKU Wed, 18 Jan 2023 10:48:43 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdTresc-cmPokaz-33 ... GN.II.6840.2.11c.2022 z dnia 6 marca 2023 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ... GN.II.6840.2.11b.2022 z dnia 6 marca 2023 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego Cz.2 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ... GN.II.6840.2.11a.2022 z dnia 6 marca 2023 r. Sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Leskiego cz.1 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.powiat-leski.pl//?c=mdPrzetargi-cmPokaz-17 ...