Uchwała Nr 122.222.2021
Zarządu Powiatu Leskiego

z dnia 26 października 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego weraz z mediacją i edukacji prawnej na terenie Powiatu leskiego w 2022 r. oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji