GN.II.6840.2.17.2020                                                             Lesko, dnia 5 marca 2021 r.  

 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży

SKAN WYKAZU