Podmiot wnoszący petycję:

Radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy
Lublin

SKAN PETYCJI


Korupcja polityczna - Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych


ODPOWIEDŹ STAROSTY LESKIEGO NA PETYCJĘ 
11.10.2019 r.