Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Uchwała Nr 186.409.2023

Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 12.09.2023 r.


w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2023-09-13
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2023-09-13 07:16
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2023-09-14 07:35Osoby uprawnione oraz sposób wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej
Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 
Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) :

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu:
13 469 71 24

Dla osób mających problemy w komunikowaniu się, istnieje możliwość umówienia wizyty drogą elektroniczną, adres e-mail: poczta@powiat-leski.pl

Lesko, dnia 28.02.2023 r.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-28
Publikujący Admin - Admin 2023-02-28 08:42
Modyfikacja Admin - Admin 2023-05-09 08:51


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE
W POWIECIE LESKIM


DYŻURY SPECJALISTYCZNE

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWAOsoby uprawnione oraz sposób wykazania uprawnienia do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 
Osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) :

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 pod numerem telefonu:
13 469 71 24

Dla osób mających problemy w komunikowaniu się, istnieje możliwość umówienia wizyty drogą elektroniczną, adres e-mail: poczta@powiat-leski.pl

Lesko, dnia 11.02.2022 r.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-11-11
Publikujący Admin - Admin 2022-11-11 14:00
Modyfikacja Admin - Admin 2022-11-24 14:12
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Leskiego w 2023 r.”
 
Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5 Formularz oferty
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-10-27
Publikujący Admin - Admin 2022-10-27 14:25

Ogłoszenie naboru na członków Komisji Konkursowej

do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2023 r.”
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-30
Publikujący Admin - Admin 2022-09-30 08:21
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO - NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Leskiego w 2023 r.”

 
Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) i zasadami określonymi w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim  oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-09-30
Publikujący Admin - Admin 2022-09-30 13:13
Zarządu Powiatu w Lesku z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” zwanego dalej „Programem Współpracy”

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-09-16
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-09-16 20:22

Uchwała Nr 151.305.2022
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 25.08.2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu Współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

SKAN UCHWAŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-08-25
Publikujący Admin - Admin 2022-08-25 13:07
Modyfikacja Admin - Admin 2022-08-29 13:10

Informacja o Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Powiecie Leskim w roku 2022

SKAN INFORMACJI


 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2022-01-04
Publikujący Admin - Admin 2022-01-04 14:20
Modyfikacja Admin - Admin 2022-01-04 14:30

Uchwał Nr XXX.179.2021
Rady Powiatu Leskiego
z dnia 01.10.2021 r.

w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022"

SKAN UCHWAŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-08
Publikujący Admin - Admin 2021-10-08 19:23
Modyfikacja Admin - Admin 2021-10-08 19:23

Uchwała Nr 119.217.2021
Zarządu Powiatu
z dnia 01.10.2021 r.

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2022 r."

SKAN UCHWAŁY WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI


 
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-10-01
Publikujący Admin - Admin 2021-10-07 13:26
Modyfikacja Admin - Admin 2021-10-08 19:20
Uchwała Nr 119.218.2021
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 01.10.2021 r.

 
w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2022 r.”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-10-01
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-10-01 14:59
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-15 14:09
INFORMACJA
Zarządu Powiatu w Lesku z przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022” zwanego dalej „Programem Współpracy”

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-21
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-21 10:06
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-22 10:07
Szanowni Państwo,

z dumą informujemy, że artykuł prawny opracowany przez Fundację Pasieka pt. "Upadłość konsumencka 2021 r. – jak skutecznie ogłosić upadłość konsumencką" jest najpopularniejszym artykułem prawnym w Polsce o tej tematyce, wyprzedzając nie tylko inne artykuły i poradniki w tym temacie, ale także rządową stronę dedykowaną tej tematyce www.gov.pl !

Aby sprawdzić powyższą informację wystarczy wyszukać w przeglądarce Google hasła tematyczne np. "Upadłość konsumencka 2021" - wówczas pojawi się na samej górze (nie licząc reklam) odniesienie do przedmiotowego artykułu Fundacji Pasieka.

 Nadmieniam, że większość opracowanych przez Fundację Pasieka artykułów prawnych (14 wszystkich) mieści się na pierwszych 3 stronach w wyszukiwarce Google stosując podczas wyszukania hasła tematyczne. Oznacza to, że artykuły prawne opracowywane przez Fundację Pasieka są bardzo popularne w polskim internecie i przysługują się internautom w zdobywaniu bądź poszerzaniu swojej wiedzy z zakresu prawa.

 Powyższe jest wspólnym sukcesem zespołu Fundacji Pasieka oraz Powiatu Leskiego, ponieważ dzięki naszej współpracy podejmowane są między innymi takie działania w zakresie edukacji prawnej.

www.facebook.com/FundacjaPasieka
www.fundacjapasieka.pl

FILM dotyczący uprawnień konsumenta w zakresie reklamacji :

https://www.youtube.com/watch?v=aXU9hhaCfhY

 

ARTYKUŁY PRAWNE:

Dochodzenie należności z Funduszu Alimentacyjnego przez właściwy organ
https://fundacjapasieka.pl/dochodzenie-naleznosci-z-funduszu-alimentacyjnego-przez-wlasciwy-organ/

Procedura Niebieskiej Karty
https://fundacjapasieka.pl/procedura-niebieskiej-karty/

Alimenty na dziecko - prawo czy obowiązek?
https://fundacjapasieka.pl/alimenty-na-dziecko-prawo-czy-obowiazek/

Przestępstwo gróźb karalnych
https://fundacjapasieka.pl/przestepstwo-grozb-karalnych/

Bezpieczeństwo seniorów w kontekście przestępstwa oszustwa
https://fundacjapasieka.pl/bezpieczenstwo-seniorow-w-kontekscie-przestepstwa-oszustwa/

Warunkowe umorzenie postępowania – skutki i korzyści
https://fundacjapasieka.pl/warunkowe-umorzenie-postepowania-skutki-i-korzysci/

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-09-01
Publikujący Admin - Admin 2021-09-01 08:26
Modyfikacja Admin - Admin 2021-09-03 08:32

Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego projektu „Programu Współpracy Powiatu Leskiego  z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” .

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2022
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-08-20
Publikujący Admin - Admin 2021-08-20 12:58
Modyfikacja Admin - Admin 2021-08-27 09:14

Fundacja Pasieka na zlecenie Starostwa prowadzi Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w ramach którego realizuje wiele działań z zakresu edukacji prawnej:

- artykuły i biuletyny prawne,

- film promujący nieodpłatną pomoc,

- animowane filmy edukacyjne,

- warsztaty prawne,

- Powiatowy konkurs z wiedzy prawnej,

oraz wiele innych.
 

Poniżej linki do naszej strony www oraz profilu facebook:

www.fundacjapasieka.pl

www.facebook.com/FundacjaPasieka

Z przyjemnością odpowiem na wszelkie Państwa zapytania.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-06-07
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-06-07 23:48
Starostwo Powiatowe w Lesku informuje, że z dniem 17 maja 2021 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będą w Powiecie Leskim w trybie stacjonarnym.
 
W związku z tym, osoby zainteresowane korzystać mogą z usług adwokatów i radców prawnych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej: w Lesku ul. Piłsudskiego 5 i Baligrodzie ul. Jana Duplaka 7 w dniach określonych w harmonogramach dyżurów znajdujących się na stronie internetowej starostwa: bip.powiat-leski.pl w zakładce pomoc prawna.

SKAN INFORAMCJI
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-05-13
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-05-13 12:42
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-03-15
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-03-15 09:04

Harmonogramy pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
w Powiecie Leskim w 2021 r.


 

Punkt nr 1 - Lesko
ul. Piłsudskiego 5


 
Punkt nr 2 - Baligród
ul. Jana Duplaka 7

 

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2021-01-01
Publikujący Admin - Admin 2021-01-01 14:16
Modyfikacja Admin - Admin 2021-01-04 14:18
Uchwała Nr 85.151.2020
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 30.11.2020 r.

 
 
w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacji prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2021 r.
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-12-30
Publikujący Admin - Admin 2020-11-30 10:30
Modyfikacja Admin - Admin 2020-12-01 10:31
 
Uchwala Nr 84.147.2020
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 13.11.2020 r.

 
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert założonych w konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa prawnego wraz z mediacją i edukacji prawnej na terenie Powiatu Leskiego w 2021 r. oraz przyjęcia regulaminu pracy komisji.
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-13
Publikujący Admin - Admin 2020-12-13 10:28

Uchwała Nr 81.142.2020
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 27.10.2020 r.

 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2021 r.”.
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-27
Publikujący Admin - Admin 2020-10-27 11:56
Modyfikacja Admin - Admin 2020-10-27 12:52

Uchwała Nr 81.143.2020
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 27.10.2020 r.


 
w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2021 r.”.
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-27
Publikujący Admin - Admin 2020-10-27 11:59
Modyfikacja Admin - Admin 2020-10-28 09:30
„Programu Współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-09-29
Publikujący Admin - Admin 2020-10-05 12:11
Pasieka - Fundacja Rozwoju i Wsparcia realizuje na terenie Powiatu Leskiego warsztaty prawne dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów co umożliwia uczniom swobodną wymianę swoich poglądów i spostrzeżeń z prowadzącym a także zadawanie pytań, także wykraczających poza program spotkania. Warsztatom z prawnikiem zawsze towarzyszy żywa dyskusja opatrzona autentycznymi przykładami z kancelarii prawnej. Dzięki temu umożliwia się uczestnikom nie tylko poznanie przepisów prawa ale także właściwe spojrzenie i przygotowuje argumentację w sytuacji zagrożenia i konieczności podjęcia właściwej decyzji. Charakter spotkań polega na możliwie szerokim rozpowszechnieniu najważniejszych informacji prawnych dla młodzieży tak aby właściwie kształtować ich postawy obywatelskie. Zwieńczeniem zajęć jest organizacja konkursu z wiedzy prawnej ze świetnymi nagrodami dla laureatów (opaski sportowe) oraz drobnymi upominkami dla wszystkich uczestników. Konkurs odbędzie się w październiku na terenie Powiatu.Celem projektu jest pogłębienie wiedzy o prawie, zaszczepienie zainteresowania tematyką prawną oraz aktywne wspieranie postaw obywatelskich.

Projekt realizowany jest w 2020 r. przez Fundację Pasieka pod patronatem Starosty Leskiego oraz patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Powiatu Leskiego.


więcej
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-09-25
Publikujący Admin - Admin 2020-09-25 14:53
Modyfikacja Admin - Admin 2020-10-01 13:52
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 21 września 2023r. 18:10:13
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.