Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zamawiający, Powiat Leski, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryteriów podanych w pkt. XV. SIWZ jest złożona przez Wykonawcę Zakład Produkcyjno-Usługowy „DROMET” Piotr Górecki ul. Pogodna 21, 37-500 Jarosław cena netto: 1 635 776,92 zł., cena brutto: 2 012 005,61 zł. długość okresu gwarancji 60 miesięcy.

 


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-02-10
Publikujący Admin - Admin 2021-02-10 12:09
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – „Budowa wiaty przystankowej w ramach projektu „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady”

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-01-08
Publikujący Admin - Admin 2021-01-08 18:32

 

Nazwa zamówienia:
„Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku na roku 2021″.

 

Zamawiający, Zespół Placówek Oświatowych w Lesku, działając na mocy art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-01-04
Publikujący Admin - Admin 2021-01-04 11:34

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Na zadanie pn.:

„Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj i wybuduj.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

LINK DO OGŁOSZENIA

 


Most w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018

 


Most w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+291

 Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-12-30
Publikujący Admin - Admin 2020-12-30 13:48
Modyfikacja Admin - Admin 2021-01-19 12:53
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:
 „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

Link do ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-12-16
Publikujący Admin - Admin 2020-12-16 16:01
Modyfikacja Admin - Admin 2020-12-16 16:02

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) przekazuje informację, dotyczącą otwarcia ofert na zadanie pn.: „Dostawa żywności do Zespołu Placówek Oświatowych w Lesku na rok 2021”.

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert:


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-12-09
Publikujący Admin - Admin 2020-12-09 15:26
Modyfikacja Admin - Admin 2020-12-11 13:55

 

Zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-12-07
Publikujący Admin - Admin 2020-12-07 15:15

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) przekazuje informacje, dotyczącą otwarcia ofert na zadanie :

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-27
Publikujący Admin - Admin 2020-11-27 16:13
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-24
Publikujący Admin - Admin 2020-11-25 15:37

Nazwa zadania: 

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-20
Publikujący Admin - Admin 2020-11-20 10:10
Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp" informuje, że dokonano ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 „Dostosowanie i przeliczenie  do wymogów Rozporządzenia  Ministra  Administracji  i Cyfryzacji  z dnia  14 lutego 2012 r. w sprawie  osnów geodezyjnych , grawimetrycznych  i magnetycznych  (DZ.U. z 2012 r poz. 352    z układu PL-KRON86-NH NA PL-EVRF2007-NH  elementów   geodezyjnej ewidencji  sieci uzbrojenia  terenu (GESUT) dla  obszaru  Powiatu Leskiego (1821 składającego się  z 83  obrębów ewidencyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Aktualizacja   baz danych  PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku"

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-18
Publikujący Admin - Admin 2020-11-18 15:03

Nazwa zadania:

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-16
Publikujący Admin - Admin 2020-11-16 16:05

Nazwa zadania:

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

Link do uchwały
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-16
Publikujący Admin - Admin 2020-11-16 12:46
Modyfikacja Admin - Admin 2020-11-16 13:17

Nazwa zadania:

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

 

SPRAWOZDANIA – Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S   

za lata 2018:

za lata 2017:

 Zmiany budżetu po 26.06.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 69.117.2020 z dnia 30.06.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 72.119.2020 z dnia 24.07.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 73.121.2020 z dnia 06.08.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 75.125.2020 z dnia 31.08.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 76.128.2020 z dnia 08.09.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 78.130.2020 z dnia 21.09.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 79.135.2020 z dnia 30.09.2020 r.

Uchwała Zarządu Powiatu  Nr 82.144.2020 z dnia 30.10.2020 r.


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-10
Publikujący Admin - Admin 2020-11-10 14:50

Nazwa zadania:

„Udzielenie i obsługa kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu na 2020 oraz spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich”

SPRAWOZDANIA – Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS, Rb-27S, Rb-28S za lata 2018;


 


Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-10
Publikujący Admin - Admin 2020-11-10 14:55

Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp" informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 1 „Dostosowanie i przeliczenie  do wymogów Rozporządzenia  Ministra  Administracji  i Cyfryzacji  z dnia  14 lutego 2012 r. w sprawie  osnów geodezyjnych , grawimetrycznych  i magnetycznych  (DZ.U. z 2012 r poz. 352    z układu PL-KRON86-NH NA PL-EVRF2007-NH  elementów   geodezyjnej ewidencji  sieci uzbrojenia  terenu (GESUT) dla  obszaru  Powiatu Leskiego (1821 składającego się  z 83  obrębów ewidencyjnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Aktualizacja   baz danych  PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku"

Skan pisma

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-10
Publikujący Admin - Admin 2020-11-10 14:51

Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp" informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 2 Przegląd i inwentaryzacja szczegółowej osnowy geodezyjnej na obszarze powiatu leskiego" w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Aktualizacja   baz danych  PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku"

Skan pisma

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-10
Publikujący Admin - Admin 2020-11-10 14:56
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-11-04
Publikujący Admin - Admin 2020-11-04 15:22
Modyfikacja Admin - Admin 2020-11-20 10:12

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm) przekazuje informacje, dotyczącą otwarcia ofert na zadanie :

„Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2020/2021″

 

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-28
Publikujący Admin - Admin 2020-10-28 16:00

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
pn. „Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkól Technicznych i Artystycznych w Lesku”.  

Skan informacji
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-26
Publikujący Admin - Admin 2020-10-26 09:56
  Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm) przekazuje informację, dotyczącą otwarcie ofert na zadanie :

„Aktualizacja   baz danych  PGiK w Starostwie Powiatowym w Lesku”

SKAN-INFORMACJI
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-26
Publikujący Admin - Admin 2020-10-26 15:22

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informację, dotyczącą otwarcie ofert na zadanie :

„Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych budynku Zespołu Szkól Technicznych i Artystycznych w Lesku”.

Skan informacji
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-20
Publikujący Admin - Admin 2020-10-20 11:43

Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku zs. w Baligrodzie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu chodników i dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Lesku z/s w Baligrodzie w sezonie 2020/2021”

Link do ogłoszenia

Załącznik-nr-6
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-19
Publikujący Admin - Admin 2020-10-19 09:15
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-05
Publikujący Admin - Admin 2020-10-05 15:04
Modyfikacja Admin - Admin 2020-10-05 15:29

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej  oferty na zadanie: „Cyfryzacja PZGiK, Modernizacja EGiB i założenie BDOT500 dla Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Leskim”  w zakresie części 3
Zamawiający: Powiat Leski, działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” informuje, że dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie części 3 w ww. postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.

Skan informacji
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-06-26
Publikujący Admin - Admin 2020-06-26 14:50

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej  oferty na zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 1+400 ÷ 1+684”.

 

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-06-24
Publikujący Admin - Admin 2020-06-24 15:19

Informacja z otwarcia ofert
Przedmiot zamówienia:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2269R Wańkowa – Dźwiniacz – Brzegi Dolne w km 1+400 ÷ 1+684”.

Skan Informacji
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-06-19
Publikujący Admin - Admin 2020-06-19 15:21
Modyfikacja Admin - Admin 2020-06-23 07:58
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2023-08-17
data dodania: 2023-08-17
data dodania: 2023-08-17
data dodania: 2023-07-28
data dodania: 2023-07-28
data dodania: 2023-07-28
data dodania: 2023-07-28
data dodania: 2023-07-28
data dodania: 2023-07-28
data dodania: 2023-07-28
Przetargi
Treści
data dodania: 2023-09-27
data dodania: 2023-09-25
data dodania: 2023-09-01
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 30 września 2023r. 04:37:25
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.