XML
Ogłoszenie otwartego konkursu Nieodpłatna Pomoc Prawna

Zarząd Powiatu Leskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie Powiatu Leskiego w 2020 r.”

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2019-11-04
Publikujący Admin - Admin 2019-11-04 13:17