XML
Uchwała Nr 119.218.2021 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 01.10.2021 r.
Uchwała Nr 119.218.2021
Zarządu Powiatu Leskiego
z dnia 01.10.2021 r.

 
w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie ofert: „Realizacja zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i edukacją prawną na terenie powiatu leskiego w 2022 r.”.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 945),
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-10-01
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-10-01 14:59
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-15 14:09