Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
OU. 2110.3.2020
Starostwo Powiatowe w Lesku
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
na czas realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP)
 w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy


Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) oraz § 4 i § 5 Zarządzenia Nr 11/2016 Starosty Leskiego z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze ogłasza z dniem 04.08.2020 r. nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik do spraw: Realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej - PSIP” w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy.

I. Nazwa i adres jednostki:
Starostwo Powiatowe w Lesku
38-600 Lesko, Rynek 1
tel. 13 469 71 24

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie lub spełnienie wymagań określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
b) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) nieposzlakowana opinia,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) wykształcenie średnie (minimum),
f) wymagany profil – specjalność: geodezja, kartografia,
g) doświadczenie zawodowe w urzędzie lub poza urzędem przy wykonywaniu czynności związanych z zagadnieniami geodezji i kartografii,
h) co najmniej 12 - miesięczny staż pracy zawodowej.
2. Inne wymagania niezbędne:
a) znajomość aktów prawnych z zakresu geodezji i kartografii,
b) obsługa programów geodezyjnych np. Ew-Mapa

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie i wydawanie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego do realizacji zadań w projekcie PSIP, tj. Cyfryzacji zasobu, modernizacji ewidencji gruntów i budynków, utworzenia bazy BDOT500,
2. Sprawdzanie i odbieranie wypożyczonych materiałów zasobu,
3. Przekazywanie bieżących operatów technicznych do wykonawców prac realizowanych w ramach projektu PSIP na serwer FTP.

IV. Zadania pomocnicze:
1. Bieżąca pomoc do wprowadzenia zmian do prowadzonych baz.

V. Zakres odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
1. Pełna odpowiedzialność za prowadzenie spraw i powierzonych obowiązków służbowych.

VI. Warunki zatrudnienia pracownika:

1.  Czas określony na okres realizacji projektu PSIP około 1 roku.
Wymagane dokumenty:
a) życiorys zawodowy (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
d) kopia dokumentu potwierdzająca wymagany 12 – miesięczny staż pracy zawodowej,
e) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
f) klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Lesku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
h) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii, a także o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

VII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VIII. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV oraz kwestionariusz osobowy wraz z klauzulą informacyjną dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, kopie dokumentów stwierdzone przez kandydata o zgodności z oryginałem.

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pracownik w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej na czas realizacji projektu pod nazwą „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej” (PSIP) w Starostwie Powiatowym w Lesku w pełnym wymiarze czasu pracy” w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lesku lub przesłać pocztą na adres Starostwa – Rynek 1, 38-600 Lesko w terminie do 19.08.2020 r. do godziny 15:00. Dokumenty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

X. Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do drugiego etapu zostaną zawiadomienie pisemnie lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Starostwa Powiatowego: www.powiat-leski.pl, Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.powiat-leski.pl, oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko.

PLIKI DO POBRANIA

Ogłoszenie konkursu

Zarządzenie Starosty
Kwestionariusz osobowy
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie kandydata
Oswiadczenie o stanie zdrowia
Klazula informacyjna
powrot
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-08-05
Publikujący Admin - Admin 2020-08-05 14:18
Modyfikacja Admin - Admin 2020-08-05 14:23
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 03 sierpnia 2021r. 18:17:27
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.