XML
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze:  

Pracownik do spraw realizacji projektu pod nazwą: „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej – PSIP” w Wydziale Geodezji i Kartografii w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Starostwie Powiatowym w Lesku w niepełnym wymiarze czasu pracy 

Rynek 1, 38-600 Lesko

             Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

Pan Maciej Smoliński, zam. Sanok.

Uzasadnienie

         W wyniku dokonanej analizy dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że Pan Maciej Smoliński,
spełnił wymagania niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, Komisja Rekrutacyjna wysoko oceniła Jego przygotowanie
i znajomość przepisów i zagadnień z zakresu zadań realizowanych na w/w stanowisku.

Lesko, dnia 12 października 2020 r.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2020-10-12
Publikujący Admin - Admin 2020-10-12 10:36
Modyfikacja Admin - Admin 2020-10-15 08:13