Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OGŁOSZENIE STAROSTY LESKIEGO
GN.II.6821.27.2020
OGŁOSZENIE STAROSTY POWIATU LESKIEGO

 
Zgodnie z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4, w związku z art. 124 ust. 1 i art. 124a ustawy  zdnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.  U.  z  2020r., poz.65.)

Starosta Leski informuje

o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z  nieruchomości o nieuregulowanym stanie  prawnym,  położonej  w miejscowości Olszanica,  gmina  Olszanica,  oznaczonej  jako działka nr ewid. 1157/1,  o  pow. 0,0139ha poprzez udzielenie Polskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zezwolenia na wejście w teren w/w nieruchomości w celu przeprowadzenia  inwestycji  celu  publicznego  polegającej  na „Budowie   sieci   gazowej wmiejscowości Olszanica i Uherce Mineralne”.Właścicielami działkisą: Maria  Markulis oraz Władysław Markulis.

W  rozumieniu  art.  113  ust.  7  ustawy  o  gospodarce  nieruchomościami  w/w nieruchomość traktuje się jako nieruchomość onieuregulowanym stanie prawnym, gdyż jej współwłaściciel– PanWładysław Markuliss. Józefa i Józefy nie żyje, aprawa  spadkowe po nieżyjącym nie zostały stwierdzone. W związku z powyższym Starosta Powiatu Leskiego wzywa osoby, które wykażą, żeprzysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości po osobie nieżyjącej, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosiły się i udokumentowały swoje prawa rzeczowe do nieruchomości.

Powyższych czynności można dokonać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony  Gruntów  Rolnych  i  Leśnych  Starostwa  Powiatowego  w  Lesku,  ul.  Rynek  1, pok. Nr 302, odponiedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.
Wszelkich informacji w sprawie można uzyskać pod nr tel. 13469 7124 wew. 336.

Starosta  Powiatu Leskiego jednocześnie  zawiadamia,  że  jeżeli  w  terminie  dwóch miesięcy oddnia ogłoszenia niniejszej informacji, nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z przedmiotowej nieruchomości.

Niniejsze ogłoszenie podlega zamieszczeniu w dniu 10 listopada 2020 roku na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  Olszanica, na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Leskuoraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. Monitorze Urzędowym —serwisie internetowym (www.monitorurzedowy.pl).

Z up. Starosty Leskiego Barbara Wolańska
Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych
powrot
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2020-11-05
Publikujący Admin - Admin 2020-11-05 12:07
Modyfikacja Admin - Admin 2020-12-10 11:40
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 24 czerwca 2021r. 07:50:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.