XML
Informacja z otwarcia ofert
Informacja dotyczącą zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. :

„Przebudowa dwóch mostów drewnianych w ciągu drogi powiatowej nr 2266R Łukawica – Bezmiechowa Górna w km 0+018 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę przepustu z blachy falistej oraz w km 0+291 poprzez rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i budowę nowego mostu” w formule zaprojektuj i wybuduj.

SKAN INFORMACJI

 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2021-01-25
Publikujący Admin - Admin 2021-01-25 15:00
Modyfikacja Admin - Admin 2021-01-25 15:02