XML
Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych


Zawiadomienie o czynnościach geodezyjnych ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Zgodnie z § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r. poz. 393) oraz zgłoszeniem pracy geodezyjnej numer GN.I.6640.1.655.2020 do wykonywania prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Myczków jednostki ewidencyjnej 182105_2 – Solina zawiadamiam, iż odbędzie się ustalenie przebiegu granic działek objętych niżej umieszczonym wykazem.


SAKN WYKAZU DZIAŁEK


 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2021-02-11
Publikujący Admin - Admin 2021-02-12 09:19