XML
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienieo czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości podlegającej podziałowi

Postępowanie o podział nieruchomości położonej w miejscowości Weremień, powiat leski, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 187. Nieruchomości przyległe - działki nr: 161/4, 186, 188, 189, 248/1

SKAN ZAWIADOMIENIA
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-08-26
Publikujący Admin - Admin 2021-08-26 13:05