XML
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic

Zawiadomienieo czynnościach przyjęcia/ustalenia granic nieruchomości

podlegającej podziałowi położonej w gminie Lesko obręb Łukawica oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 541, 545/2, 545/1, 543/1 z działkami sąsiednimi 536/1, 542, 540, 544

SKAN ZAWIADOMIENIA

 

Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-09-22
Publikujący Admin - Admin 2021-09-22 10:43