Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
OBWIESZCZENIE STAROSTY LESKIEGO
GN.II.6540.4.2021
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 41 ust. 3 i ust. 4, art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420)
STAROSTA LESKI ZAWIADAMIA

o zakończeniu postępowania administracyjnego prowadzonego na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, reprezentowanego przez Pana Przemysława Patruś, TRASAL Sp. z o.o., ul. Dynowska 19/43, 35-119 Rzeszów, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 897 – Etap II Cisna – Wetlina”, miejscowość: Cisna, Dołżyca, Krzywe, Przysłup, Strzebowiska, Kalnica, Smerek, Wetlina, gmina: Cisna, powiat: leski, województwo: podkarpackie, nr działek:

224, 240, 241, 242, 260/1 obręb Cisna;

1, 103/2, 118/1, 118/3, 119/4, 122, 142, 143, 144, 145, 147/2, 215, 217, 218/30, 219, 233/2, 237, 240/2, 240/3, 244/2, 244/3, 244/6, 248 obręb Dołżyca;

97/1, 98/1, 99/3, 99/8, 119, 121, 135, 143, 145, 147/9, 148, 150/1 obręb Krzywe;

11, 14, 97/1, 98/1, 98/2, 146, 147, 148, 205/22, 205/33, 226 obręb Przysłup;

1, 2/1, 5/1, 237, 251 obręb Strzebowiska;

132/2, 133, 136, 145, 147/4, 162/2, 163, 164/2, 177, 429, 466/2, 470/6, 471/1, 472/2, 478, 490/2  obręb Kalnica;

69/2, 72/1, 73, 76, 182, 218, 481/3, 506, 507, 510, 511, 523, 524, 535 obręb Smerek;

254/1, 269/13, 612/3, 613/1, 614/1, 614/3, 614/4, 615/2, 615/3, 756 obręb Wetlina.

Przed wydaniem decyzji, stronom postępowania przysługuje prawo do zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłaszania ewentualnych uwag. Dokumenty wyłożone są do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych Starostwa Powiatowego w Lesku, Rynek 1, 38-600 Lesko (pokój 304), w godzinach pracy urzędu tj. od 7:00 do 15:00.

Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lesku (w dniu 10 listopada 2021 r.) oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez Urząd Gminy Cisna.


Lesko, dnia 10 listopada 2021 r.

powrot
Podmiot publikującySP
WytworzyłAdministrator - Informatyk2021-11-10
Publikujący Admin - Admin 2021-11-10 13:43
Modyfikacja Admin - Admin 2021-11-10 13:46
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 29 maja 2023r. 05:18:50
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.