XML
Informacja o wynikach naboru

KB.2111.1.2022


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Dyrektor Urzędu Pracy w Lesku
 
Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został
wybrany Pan Artur Kurcoń zamieszkały w m. Myczkowce

 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat posiada niezbędne kwalifikacje oraz długoletni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zadań wykonywanych na stanowisku dyrektora, co wskazuje, że jest merytorycznie przygotowany do wykonywania zadań na w/w stanowisku pracy.

SKAN INFORMACJI
 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-05-25
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-05-25 10:26