XML
Obwieszczenie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Przemyślu
ul. Wyb. Ojca Św. Jana Pawła II 6
37-700 Przemyśl

Obiweszczenie:


Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 401 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.),

SKAN OBIWESZCZENIA
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-06-21
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-06-21 11:17