XML
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do sprzedaży [NIERUCHOMOŚCI]

5 października 2022 r.
GN.II.6840.2.9.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do  sprzedaży
 
 Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży:
Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony
Nr KW KS1E/00029166/7
Nr działki 228/1 ZOBACZ NA GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,1500 ha
Cena [zł] 32 850,00 zł
Opis nieruchomości Nieruchomość  położona w miejscowości Lesko obręb Posada Leska w strefie peryferyjnej miasta. Działka zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy o charakterze mieszkaniowym oraz gruntów niezabudowanych. Nie jest uzbrojona i nie posiada dostępu do drogi publicznej. Teren oznaczony użytkiem Ł – łąki trwałe.  
Przeznaczenie nieruchomości Działka nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lesko.  Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lesko teren opisany jako tereny otwarte.
 
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899) wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. do 16 listopada 2022 r.
Wnioski należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Lesku, ul. Rynek 1, 38-600 Lesko.
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 5.10.2022 r. do 26.10.2022 r.
 

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-10-05
Publikujący Admin - Admin 2022-10-05 12:14