XML
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy [NIERUCHOMOŚCI]

Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy

21 października 2022
GN.II.6851.2.2.2022
 
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do dzierżawy
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:
Forma dzierżawy: bezprzetargowo
Nr KW KS1E/00028675/1
 
Nr działki 1402/17 ZOBACZ NE GEOPORTALU
Powierzchnia [ha] 0,1474 ha
Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę 100,00 zł (netto) za m2/rok
Termin wnoszenia opłat za dzierżawę Z góry za dany rok dzierżawny
Opis nieruchomości Nieruchomość położona w miejscowości Lesko z dostępem do drogi publicznej, w sąsiedztwie działki zabudowanej budynkiem biurowo – magazynowo – produkcyjnym oraz handlowym. Dla  wymienionej działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Lesko 7. Według planu teren jest opisany jako UA tereny usług administracji.
Przeznaczenie nieruchomości Przedmiotową nieruchomość przeznacza się  na udostępnianie pod lokalizację nośnika reklamowego o wymiarach 10 m2 na czas oznaczony tj. na okres trzech lat
Zasady aktualizacji opłat Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”
 
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 21.10.2022 r. do dnia 11.11.2022 r.
 Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-10-21
Publikujący Admin - Admin 2022-10-21 09:49
Modyfikacja Admin - Admin 2022-10-24 09:52