XML
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic [GEODEZJA]

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych

Na podstawie § 32 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz.U. 2021 poz. 1390 ze zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesku nr: GN-I.6640.1.1074.2022 uprzejmie zawiadamiam, że w miejscowości Cisna, gmina Cisna, powiat leski, województwo podkarpackie odbędzie się ustalenie granic następujących działek w ramach realizacji prac mających na celu modernizację drogi wojewódzkiej DW897 na odcinku Radoszyce-Cisna. W ramach prac będą ustalane odcinki granic niezbędne do realizacji zlecenia.
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2022-10-21
Publikujący Admin - Admin 2022-10-21 19:44