XML
Petycja 1/2023
Podmiot wnoszący petycję:

Kamil Lorek


Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

SKAN PETYCJI


Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-15
Publikujący Admin - Admin 2023-02-15 08:32