XML
Petycja 1/2023
Podmiot wnoszący petycję:

Kamil L.


Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności

SKAN PETYCJI

Uchwała Nr XLVIII.277.2023
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie uznania petycji wniesionej przez Kamila L. za niezasługującą na uwzględnienie
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-15
Publikujący Admin - Admin 2023-02-15 08:32
Modyfikacja Admin - Admin 2023-04-11 10:49