XML
Petycja 2/2023
Podmiot wnoszący petycję:

W imeniu mieszkańców Wańkowej Krzysztof Kochański

Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Wańkowa

SKAN PETYCJI

Uchwała Nr XLVIII.276.2023
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie uznania petycji wniesionej przez mieszkańców wsi Wańkowa za niezasługującą na uwzględnienie
 
Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2023-02-27
Publikujący Admin - Admin 2023-02-27 09:20
Modyfikacja Admin - Admin 2023-04-11 10:49