XML
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+502-13+714 w miejscowości Wołkowyja.

 Numer referencyjny: IN.272.1.1.2021

 Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Platforma postępowania - miniPortal


Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.


----------------------------------------

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia:
INFORMACJA - PDF
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-05-25
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-05-25 15:33
Modyfikacja Jakub Hotloś - Jakub 2021-06-10 11:21