XML
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na wykonaniu chodnika w miejscowości Łukawica w km 4+928.00 - 5+878.00


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00135159/01

SKAN INFORMACJI
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-18
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-18 11:36