XML
Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1

Na zadanie pn.:

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny
2021/BZP 00165358/01
 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Terminy i ustawienia postępowania

 1. Etap składania ofert

  Termin składania ofert
  16.09.2021 11:00
  Termin otwarcia złożonych ofert
  16.09.2021 12:00


  Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-08-31
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-08-31 15:12