XML
Ogłoszenie o przetargu - tryb podstawowy, wariant 1

Na zadanie pn.:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegającej na położeniu nowej nawierzchni w km 11+580-12+570 w miejscowości Górzanka


Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny

2021/BZP 00166651

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

-LINK DO OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

-LINK DO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 


 

Terminy i ustawienia postępowania
Etap składania ofert

  1. Termin składania ofert
    17.09.2021 11:00
    Termin otwarcia złożonych ofert
    17.09.2021 12:00

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-09-01
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-09-01 14:39