XML
informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadanie 
pn.:
Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania  przejść dla pieszych w ciągu dróg gminnych i powiatowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla następujących zadań:
  1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13+785 w m. Wołkowyja”.
  2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5+635 w m. Łukawica”.
Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto 455 532,58 zł z tego kwota przypadająca na poszczególne zadania wynosi:
 
  1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród – Wołkowyja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 13+785 w m. Wołkowyja”, kwota brutto 248 206,76 zł.
  2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2227R Załuż – Lesko polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych wraz z dojściami w km 5+635 w m. Łukawica”,     kwota brutto 207 325,82 zł. 
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2021-10-14
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2021-10-14 11:21