Starostwo Powiatowe w Lesku
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
POWIAT LESKI
38-600 Lesko, Rynek 1                                                                       Lesko, dnia 07.11.2022 r.
     IN.272.1.6.2022
(nr ref. postępowania)
 
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
                                                          
                 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 Pzp) dla zadania pn.:
„Album prezentujący walory krajoznawcze i przyrodnicze wybranych lokalizacji pogranicza polsko-słowackiego (PL/SK) w ramach realizowanego projektu pn.: „Porta Rusica – z Połonin w Bieszczady„ Program Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020”.
 
Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców o
 
I. Wyborze oferty najkorzystniejszej:
Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych    w pkt 20 SWZ. W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta.
 
Wybrana została oferta nr 1 złożona przez:
 
Firmę Djpress – Dariusz Dalaszyński
62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Śliwkowa 18
 
z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości  78 750,00 zł brutto.
Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium oceny ofert (cena – 60%, kryterium jakościowe – termin realizacji – 40%), oraz łączną punktację:
Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Cena oferty
[zł brutto]
Liczba punktów w kryterium Cena Kryterium jakościowe  termin realizacji Liczba punktów w kryterium kosztu Łączna punktacja
1. Djpress – Dariusz Dalaszyński
62-065 Grodzisk Wlkp.,
ul. Śliwkowa 18
78 750,00 60,00 25 dni 20 80,00
 
 
Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:
 
Oferta Wykonawcy Firma Djpress – Dariusz Dalaszyński 62-065 Grodzisk Wlkp.,
ul. Śliwkowa 18 
spełnia wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego określone
w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w pkt 20 SWZ.
Szczegółowe uzasadnienie:
W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Wybrana oferta nie podlegała odrzuceniu. Wykonawca w złożonej ofercie wykazał, że spełnia warunki udziału                                        w postępowaniu oraz wykazał brak podstaw wykluczenia.
Uzasadnienie prawne: Zamawiający na podstawie art. 239 ust. 1 i 2 Pzp w związku z pkt 20 SWZ dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy Pzp.
 
II. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone;
W niniejszym postępowaniu żadna oferta nie została odrzucona.
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi
w Dziale IX Pzp.
 
                                                                                            INFORMACJA
powrot
Podmiot publikującyGN.II
WytworzyłJakub Hotloś - Kancelaria ogólna2022-11-07
Publikujący Jakub Hotloś - Jakub 2022-11-07 11:34
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2022-11-23
data dodania: 2022-11-23
data dodania: 2022-11-23
data dodania: 2022-11-18
data dodania: 2022-11-18
data dodania: 2022-11-18
data dodania: 2022-11-18
data dodania: 2022-11-18
data dodania: 2022-11-18
data dodania: 2022-11-18
Przetargi
Treści
data dodania: 2022-11-21
data dodania: 2022-11-15
Newsletter
Starostwo Powiatowe w Leskuul. Rynek 1, 38-600 Lesko tel. (13) 469 71 24 email: poczta@powiat-leski.pl
Wygenerowano: 04 grudnia 2022r. 22:30:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.