XML
XXXVI.179.2017

Uchwała Nr XXXVI.179.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 września 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Leskiego na rzecz pozostałych współwłaścicieli nieruchomości oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-09-26
Publikujący Admin - Admin 2017-10-02 13:27