XML
XXXVI.180.2017

Uchwała Nr XXXVI.180.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 26 września 2017 r.

W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Leskiego do realizacji projektu pt. „Kształcenie uczniów w powiązaniu z potrzebami pracodawców. Współpraca szkoły z przedsiębiorcami w procesie nauczania zawodu” złożonego przez Powiat Leski do współfinansowania w ramach konkursu nr RPK.09.04.00-IP.01-18-012/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz w sprawie zabezpieczenia wkładu własnego do projektu
 

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-09-26
Publikujący Admin - Admin 2017-10-18 10:06