XML
XXXVII.182.2017

Uchwała Nr XXXVII.182.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 20 października 2017 r.


w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 24 sierpnia 2017 r. sygn. akt II SA/Rz 556/17 do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-10-20
Publikujący Admin - Admin 2017-10-25 08:02