XML
XXXVII.184.2017

Uchwała Nr XXXVII.184.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Leskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018”

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-10-20
Publikujący Admin - Admin 2017-10-25 08:13