XML
XXXVII.185.2017

Uchwała Nr XXXVII.185.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Lesku, z siedzibą: 38-600 Lesko, Aleja Jana Pawła II 18 a wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, w Szkołę Branżową I Stopnia w Lesku, z siedzibą: 38-600 Lesko, Aleja Jana Pawła II 18 a wchodzącą w skład Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
 

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-10-20
Publikujący Admin - Admin 2017-10-25 08:17