XML
XXXVII.186.2017

Uchwała Nr XXXVII.186.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Lesku, z siedzibą: 38-600 Lesko, ul. Smolki 4 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku,  w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe,  w Lesku, z siedzibą: 38-600 Lesko, ul. Smolki 4 wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-10-20
Publikujący Admin - Admin 2017-10-25 08:20