XML
XXXVII.187.2017

Uchwała Nr XXXVII.187.2017
Rady Powiatu Leskiego

z dnia 20 października 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Lesku, z siedzibą: 38-600 Lesko, ul. Smolki 4 wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku, w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną  w Lesku, z siedzibą: 38-600 Lesko, ul. Smolki 4. wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesku.

Podmiot publikującySP
WytworzyłWydział IT - Informatyk2017-10-20
Publikujący Admin - Admin 2017-10-25 08:24